Určitě se vám někdy stalo, když jste se pokoušeli hubnout, že nastal okamžik, kdy bylo velmi těžké udržet motivaci a neobjednat si třeba pizzu nebo nezajít do cukrárny, když ostatní kolegové z práce tam jdou. Existuje několik způsobů, jak udržet motivaci a jeden z nich jsou právě skupinové kurzy, kde je samozřejmostí podpora odborníka, a zároveň se podporují i ostatní členové kurzu navzájem.

Pro co nejefektivnější zhubnutí a udržení si váhových úbytků je důležité:

1. Stanovit si reálný cíl ve vztahu k chování a k množství zhubnutých kilogramů (žádné předsevzetí, ani slovíčko „nikdy“)

2. Jakým způsobem hubneme aneb žádné negativní emoce, podrážděnost a emoční labilita

3. Vědět, proč a kdy mám jíst

A kterými pravidly se ve svých kurzech řídíme? Jíme…

1. … převážně „opravdové“ jídlo, nikoliv průmyslově zpracované polotovary plné chemie

2. … pestře

3. … střídmě

4. … pravidelně

5. … pomalu

6. … v klidu

7. Snažíme se pravidelně sportovat

8. Myslíme pozitivně a jsme veselí J

9. Umíme „správně“ nakupovat

10. Dostatečně spíme

Během kurzu jsme si všichni rovni, máme stejný cíl a každý za sebou jiný příběh, který může pomoci dalšímu spoluhubnoucímu.

Kurzy, které vedu, jsou méně početné právě pro udržení osobního přístupu ke každému z vás a navázání komunikace mezi všemi členy ve skupince. Společně pak pracujeme na změně jak stravovacích, tak i pohybových návyků, ale i na změně nevhodných emocí a myšlenek, které nám nevhodné návyky udržují.

V průběhu celého kurzu si postupně osvojíme nové správné stravovací a pohybové návyky a změníme nevhodné postoje k redukci váhy. Nové chování a myšlení, které v dané lekci vědomě trénujeme, by se mělo v průběhu dalších lekcí posilovat a posléze zafixovat. Změny se uskutečňují pomalu, postupně s cílem, že se zautomatizují a v konečném efektu zvýší kvalitu vašeho života. V průběhu celého kurzu dostáváte průběžně vytištěné materiály, brožurky, které Vám zůstávají, a které nás provází v průběhu celého kurzu. Také jsou připraveny názorné prezentace, pro lepší pochopení daného problému, projdeme si společně různými úkoly, cvičeními, a aby to nebylo jen o povinnostech, v každém kurzu zažijeme také poměrně hodně legrace a úsměvných situací.

Skupinové kurzy dle metodiky STOB (dle PhDr. Iva Málková) mám velmi ráda, mají své kouzlo a je hezké sledovat debatu účastníků kurzu, kdy si předávají své zkušenosti, rady a mnohdy i velmi cenné tipy, jak si v té či oné situaci poradit. Neexistuje lepší škola, učebnice či kurz, než vlastní zkušenost nás všech.

Jak se říká „ve skupince je síla“, tak zde to platí obzvláště.

Více o kurzu zde: https://zdravesterezou.cz/lekce-kbt/

Napsala: Tereza Kukol