KME-ERI je ultracitlivý neinvazivní biofeedbackový systém nové generace, zlepšující celkovou kvalitu života. Na základě vědeckých a objektivních principů sledování dynamických změn ve zdravotních procesech lidí nabízí CME Swiss AG lékařům, jejich pacientům a všem konzultantům výzkumnou technologii, která je zakotvena v systémech „KME / ERI ™“ pro monitorování kvality života.

KME-ERI - Zdravě s Terezou

Poskytuje v reálném čase informace ohledně procesů v lidském těle na buňkové, orgánové i celotělové úrovni.

KME-ERI používá metodu spektrálně-dynamické kompenzace, což z něj činí nový vědecký průlom ve fyzice. Díky nejmodernější nanotechnologiím dokáže KME-ERI změřit dynamiku změn elektrického pole celého těla a zachytit tak i ty nejjemnější změny elektrického pole buněk. Následně probíhá vyhodnocení naměřených výsledků a po analýze a nalezení příčiny onemocnění je možné pomocí sondy vyslat frekvenční signál zpět do těla a upravit tak elektrické poměry na membránách buněk.
Tato metoda pomáhá vyladit vitální procesy a může tak zvrátit vývoj onemocnění. Přístroj lze využít téměř v každém stavu klienta.
V našem těle spolu denně komunikuje více jak 50 biliónů buněk, neustále mezi nimi probíhá výměna informací. Zde dokonale funguje dominový efekt, jakmile za začne narušovat funkce jedné buňky, ovlivňuje to chod buněk dalších.

Diagnostika i harmonizace probíhá z hlediska klientů velmi příjemně, kdy vyšetřovaný drží v ruce kovovou elektrodu, jejímž prostřednictvím software načítá potřebná data do PC. Na základě těchto dat vypracujeme návrh kompenzace – harmonizace. Klient je pak 28 minut kompenzován – harmonizován. Včasnou diagnostikou a kompenzací lze předcházet stavům mimo normu a odvracet případný vznik nemoci.

Co lze měřením např. zjistit? Migrény, alergie, zjištění virů, parazitů, bakterií v těle, trávicí potíže, srdečně-cévní potíže, poruchy nervového systému, problémy spojené s ORL, stav kostí a kloubů, potíže spojené se stomatologií, odvykání kouření…. a v neposlední řadě potíže spojené s imunitním systémem a naší psychikou. Lze zjistit jakoukoliv změnu, kterou Vaše tělo momentálně prochází.

Na přístroj lze pohlížet dvěma způsoby:

 1) Chci zjistit stav mého organismu, zajímá mě např. „proč mě pořád bolí žaludek?“, nebo „v jakém stavu mám křečové žíly, máme je v rodině“…

U této myšlenky stačí pouze jedno měření.

 2) Chci zjistit stav mého organismu a ze zjištěných informací chci pokračovat v kompenzaci a „vyladit“ tak mé buňky.

Zde bude zapotřebí více kompenzací, počet se určuje dle zdravotního stavu klienta. Nelze tedy předem určit, zda budou stačit kompenzace dvě, či deset. Jedna kompenzace = jedno setkání. Nelze kompenzovat vícekrát v rámci jednoho sezení.

Kde probíhá měření

Měření a následná kompenzace probíhá v mé poradně, budete usazeni do pohodlného křesla, kde budete moci relaxovat např. u hudby či šálku kávy.