Poradenství vedoucí k celkovému rozvoji osobnosti s přístupem pozitivní psychologie

Každý člověk chce mít to, co právě postrádá.

Každý člověk může zásadně změnit a zlepšit svůj život tak, jak chce on sám.

Tato terapie by Vás měla naučit myslet takovým způsobem, aby se změnil nejen Váš názor na sebe a na život, ale i sám život.

Jediná efektivní cesta změny vlastního života, je změna sama sebe.

Pozitivní psychologie pro každodenní život

Pozitivní psychoterapie bere člověka takového, jakým je. Nesnaží se ho přizpůsobit nějakému předem danému obrazu. Myšlenka, ze které se dá vycházet je, opřít se o zdravou sílu v osobnosti klienta a najít tak jeho pozitivní stránku. Častokrát i zdánlivě bezvýchodná situace nebo stav krajní nouze je možno zužitkovat v obnově zdraví a psychické rovnováhy.

Podle původního významu slovo pozitivní (latinsky „positum“) znamená skutečný, daný. Skutečné a dané však nejsou pouze nemoci, poruchy a neúspěšné pokusy řešit problémy. Skutečné a dané jsou rovněž schopnosti, které každému člověku umožňují nacházet nová, jiná a dokonce lepší řešení.

Důležitá se jeví úvaha pozitivní psychoterapie, že klient si sebou nepřináší pouze nemoc či problém, ale také schopnost nemoc či problém překonat. Mým úkolem je Vám s tím pomoci. Pozitivní přístup znamená pokusit se společně s klientem hledat řešení a možnosti, která dosud ležela za obzorem vědomí. To umožňuje změnit stereotyp nazírání a otevřít se jiným modelům myšlení, než jsou ty, které existující konflikty až dosud spíše zesilovaly.

Jedním z velmi dobře fungujících postupů v terapii je rozvíjení řešení, nikoliv problémů.

Osobní prožitek spokojenosti či nespokojenosti s vlastní vůlí bude hodně souviset s našim „rodičem“ tj. s přijatým a zvnitřněným souborem rad, doporučení a očekávání získaných od rodičů, učitelů, vychovatelů….rad od našich autorit.

Společné aspekty osobního rozvoje zahrnuje stanovení cílů, motivace, změna návyků, zvyšování povědomí, identifikace svých hodnot a přesvědčení ke změně a pokroku. Ti z Vás, kteří jste na cestě osobního rozvoje (či o něm alespoň uvažujete), pochopili, že naše myšlení a jednání hraje velkou roli v tom, co od života chceme a co dostáváme. Mnoho z nás prochází životem bez jasného cíle. Změnit náš život vyžaduje častokrát velké úsilí, dokonce i selhání, neexistují kouzelné plány nebo léky, ale měli bychom být ochotni investovat do sebe sama.

A právě, osobní rozvoj vyžaduje krátkodobé náklady, které vedou k dlouhodobým výsledkům.

Jak konzultace probíhá

Poradenství v osobním rozvoji (poznání sebe sama) a duševní hygieně (pozitivní psychologie) je blok 10ti sezení, které vždy trvá 45-60 minut.

Setkáváme se vždy 1x za 7-14dní, dle potřeb klienta. Terapie tak může probíhat např. celý půlrok.

Součástí každého sezení je intenzivní práce na sobě samém ve formě praktických úkolů a společné konzultace. Připraveny jsou názorné ukázky, prezentace, tištěný materiál k podpoře terapie.

Váš konzultant

Zachovám Vaši diskrétnost a anonymitu.

Vše, s čím se mi svěříte, zůstane za dveřmi poradny.

Ve velmi příjemném prostředí poradny si dáme společně čaj či kávu.

Budu se snažit posilňovat Vaše pozitivní očekávání a mírnit negativní postoj.

Máte zájem?

Objednejte se nebo napište, zavolejte.

Těším se na každého z Vás.

„Mým učitelem jste Vy“

Tereza Kukol