Ptáte se sami sebe, „Proč vlastně musím denně spát tolik hodin?“, „Proč, když si zkrátím spánek o pár hodin, hned se druhý den cítím nějak divně.“ Pojďme se na to podívat z pohledu organismu.

Spánek je pravidelně se vyskytující stav organismu, při kterém člověk omezeně reaguje na vnější podněty. Jde o jakýsi stav, který je možné okamžitě zvrátit a probudit se z něj, na rozdíl např. od kómatu. Abychom mohli vůbec spát, musí úspěšně spolupracovat mnoho mozkových oblastí.

Teprve studie ukázaly, že délka života je kratší a úmrtnost na kardiovaskulární choroby větší u nemocných, kteří spí jen krátce. Nyní se jeví jako přiměřené trvání a kvalita spánku jako důležité pro správnou funkci cévní výstelky. To je jedno z vysvětlení, proč je zvýšená úmrtnost na kardiovaskulární choroby u lidí, kteří méně spí.

Spánek je nezbytně nutný pro dennodenní obnovení schopnosti mozku kognitivní činností a řízení organismu, čímž spánkovou deprivací tato schopnost klesá. Dále je spánek nezbytně nutný pro správné fungující imunitní systém. Regenerace organismu (kromě mozku) se u člověka uskutečňuje více v klidné bdělosti než při spánku. Nesmíme zapomenout, že spánek má enormní význam při zrání mozku a vývoji celého organismu.

Výzkumy ukazují, že spíme o 1-1,5h méně než před sto lety, což je obrovská změna, která se odehrávala přirozenou evolucí během stovek generací. Chronická spánková deprivace současné populace je také považována za jednu z příčin nárůstu její hmotnosti (obezity) během poslední let. Důvodů je ale více, mezi nimi také umělé osvětlení a používání elektroniky. Uvádí se, že nedostatek spánku způsobuje až v 89% zvýšení rizika vzniku obezity a až 55% zvýšení u dospělých.

Zkrácení spánku o pouhou hodinu může mít za následek poruchy soustředění nižší výkonnost v práci, vyšší riziko nehod a také vyšší pravděpodobnost špatných rozhodnutí.

Každý máme potřebu na spánek jinou. Zlatá střední cesta u dospělých je 7-8hodin denně, starší a dospívající děti cca 9h, děti předškolního věku 10-12h a novorozenci spí 16-18h denně. Naproti tomu zásady při spánku bychom měli mít všichni stejné, např. vyvětraná místnost, žádné rušivé přístroje (tikající hodiny, zvonící mobil…), kvalitní matrace (nikoliv sedačka v obýváku), žádné umělé osvětlení, přiměřená teplota v místnosti (prosím, ne však 25°C), svůj vlastní prostor v posteli (nikoliv se o svých 90cm dělit s dvěma dětmi), přiměřené oblečení (mnohdy mají maminky tendence děti oblékat do punčošek, trička a ještě pyžama).

Napsala: Tereza Kukol, Zdroj: Šonka, Zdraví; Fořt, K čemu jsou diety, 2016

Close Menu